adab penuntut ilmu

adab penuntut terhadap dirinya sendiri

Adab-adab Penuntut Ilmu Untuk Dirinya Sendiri

1. Membersihkan Hati dari Akhlak-Akhlak Tercela Seorang penuntut ilmu harus membersihkan dirinya dari segala bentuk kebohong, kebencian, hasad, kekotoran, serta keyakinan dan akhlak yang buruk, aga...